5-7 Δεκέμβρη ξεκινάει νέος εκπαιδευτικός κύκλος εξειδίκευσης στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο χώρο του "Συνειδέναι", σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας Sonora.

www.sonora.gr

 

Επανάληψη εισαγωγικού σεμιναρίου (Level I)

 

Αθήνα: Παρασκευή 5-Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, 10.00-18.00
Χώρος: “Συνειδέναι: Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ατόμου και Οικογένειας”
Ήλιδος 5, Αμπελόκηποι

Επιστημονικός υπεύθυνος: Dag Körlin, Ψυχίατρος
Συντονίστρια και εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Παπανικολάου, Μουσικοθεραπεύτρια

Tι είναι η Δεκτική Μουσικοθεραπεία GIM
Η μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music (GIM) είναι μια τεχνική μουσικά-υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας η οποία χρησιμοποιεί τη δύναμη της μουσικής να εγείρει νοητικές εικόνες, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις, σκέψεις ή αναμνήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης. Το υλικό αυτό αξιολογείται θεραπευτικά, είτε λεκτικά είτε μέσω άλλων τεχνών. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε μια ολιστική θεωρητική θεμελίωση, συμπεριλαμβάνοντας νευροψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία και θεωρία του δεσμού, μουσική ψυχολογία, μοντέρνα ψυχοδυναμική θεωρία, ανθρωπιστική ψυχολογία, αρχετυπική και υπερ-προσωπική ψυχολογία.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εισαγωγικό σεμινάριο GIM είναι ανοιχτό σε όλους, όμως το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης με θεραπευτική εμπειρία, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να εντάξουν μεθόδους μουσικής ψυχοθεραπείας ως συμπληρωματικό ή πρωταρχικό εργαλείο στη θεραπευτική τους άσκηση. Αφορά επαγγελματίες με κλινική εμπειρία ενηλίκων ή εφήβων στο ευρύ φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, και σε συναφείς τομείς όπως ψυχο-ογκολογία, παρηγορητική αγωγή, περιγεννητική ψυχολογία, θεραπεία οικογένειας, βελτίωση ποιότητας ζωής, οργάνωση ομάδων, κα.
Συμμετέχοντες στον εισαγωγικό κύκλο (level I) οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θα γίνονται περαιτέρω δεκτοί στο πλήρες πρόγραμμα μόνο κατά την κρίση των εκπαιδευτών και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αξιολόγησης.


Εισαγωγικό σεμινάριο Guided Imagery & Music (Level Ι : Παρασκευή 7-Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, 10.00-18.00)
Το σεμινάριο αποτελεί μια εντατική εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία Guided Imagery and Music, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Association for Music and Imagery (AMI) (http://www.ami-bonnymethod.org/) και στοχεύει στην άρτια εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη μέθοδο, απαραίτητη για το κυρίως μέρος της εκπαίδευσης. Το σεμινάριο αποτελείται από θεωρία και βιωματικά εργαστήρια, εστιάζοντας στα παρακάτω βασικά σημεία:

• Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορική αναδρομή του GIM
• Ιδιότητες της μουσικής και της νοητικής απεικόνισης χρήσιμες στην κλινική πράξη
• Αξιολόγηση και βασικά θεραπευτικά ζητήματα
• Μοντέλα επιπέδων συνείδησης
• Εισαγωγή στα θεμελιώδη μουσικά προγράμματα της μεθόδου
• Κλινικές εφαρμογές και αντενδείξεις
• Βιωματικά εργαστήρια σε ομάδα και δυάδες (role-playing)