Θεραπεία ζεύγους

 Οι σχέσεις που διαμορφώνουμε με τους συντρόφους/συζύγους είναι από τις βασικές σχέσεις που επηρεάζουν την διάθεση μας. Μια καλή σχέση με τον σύντροφο μας μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε και χαρά,  ενώ πιθανή δυσαρμονία μας κλονίζει.  Οι σχέσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μια σχέση μπορεί να κλονιστεί.  

Σε κάθε σημαντική σχέση στην ζωή μας μπαίνουμε με ένα σύνολο ιδεών και προσδοκιών. Χωρίς να έχουμε πάντα επίγνωση περιμένουμε κάποια πράγματα από τον σύντροφο μας και έχουμε κάποιες ιδέες για το τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για αυτόν. Πολλές φορές αυτά δεν συνδυάζονται.  Όσο καλύτερα ξέρουμε τον εαυτό μας και τον σύντροφο μας, τόσο ευκολότερο είναι δούμε αν η σχέση μας μπορεί είναι λειτουργική ή όχι. 

 

Η θεραπεία ζεύγους κάνει ακριβώς αυτό. Μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα θέλω και τις ανάγκες μας σε σχέση με την συντροφική σχέση. Μας βοηθά να καταλάβουμε τα όρια μας, το τι  μπορεί να μας παρέχει ένας σύντροφος και τι όχι . Βλέπουμε σφαιρικά την κατάσταση και κατανοούμε βαθύτερα τις αιτίες των προβλημάτων.  Έμφαση δίνεται στην βελτίωση  της επικοινωνίας  του ζευγαριού.  Συχνά μέσω της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας θα προκύψουν νέοι τρόποι επικοινωνίας.

Πανοπούλου Μυρτώ