Θεραπεία Guided Imagery & Music (GIM)

Το Guided Imagery and Music (GIM) ή Bonny Method of Guided Imagery & Music (BMGIM) είναι μία μέθοδος μουσικά υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας που άπτεται της Ψυχολογίας του Βάθους και της Ανθρωπιστικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Aναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 στο Maryland Psychiatric Hospital (USA) από την μουσικό και μουσικοθεραπεύτρια Dr. Helen L. Bonny. Έκτοτε έχει εξελιχθεί στην πιο διαδεδομένη μορφή δεκτικής μουσικοθεραπείας και έχει διευρυνθεί ώστε να εφαρμόζεται με επιτυχία σε πλήθος κλινικών πλαισίων.
H μουσική ενσωματώνεται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και δρα ως καταλύτης και “περιέκτης” των εσωτερικών διαδικασιών που αναδύονται στον πελάτη κατά την ακρόαση: εικόνων, αισθήσεων, σκέψεων, αναμνήσεων, συν-αισθημάτων. Ο θεραπευτής συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία υποστηρικτικά, διευκολύνοντας τον πελάτη να διερευνήσει περαιτέρω οποιαδήποτε εμπειρία ή κατάσταση βιώνει κατά τη διάρκεια της ακρόασης.Μία τυπική συνεδρία GIM διαρκεί 1.30-2 ώρες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

1) Mία αρχική συζήτηση ανάμεσα στον πελάτη και τον θεραπευτή. Στο σημείο αυτό συζητούνται τα βασικά θέματα, οι ανησυχίες και οι στόχοι που φέρνει ο πελάτης στη συνεδρία. Ο θεραπευτής καλείται, βάσει της αρχικής αυτής συζήτησης, να επιλέξει το κατάλληλο μουσικό πρόγραμμα για την συγκεκριμένη περίσταση.
2) Ο πελάτης ξαπλώνει σε μία άνετη θέση. Ο θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο σε μία διαδικασία χαλάρωσης, προετοιμάζοντάς τον για την έναρξη της μουσικής.
3) Ο πελάτης καλείται να περιγράψει εικόνες, αναμνήσεις, αισθήσεις, σκέψεις ή συναισθήματα καθώς αυτές αναδύονται. Η μουσική διευκολύνει και πλαισιώνει αυτήν την αυτόματη διαδικασία ανάκλησης. Ο θεραπευτής συμμετέχει ως συνοδοιπόρος και μάρτυρας της εμπειρίας του θεραπευόμενου, καθώς αυτή εξελίσσεται. Ρόλος του είναι να υποστηρίξει αυτήν την εμπειρία – είτε θετική, είτε αρνητική. Ένα μουσικό πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από 25 έως 45 λεπτά.
4) Η συνεδρία ολοκληρώνεται με συζήτηση πάνω στην εμπειρία του πελάτη. Εξερευνάται το υλικό που αναδύθηκε κατά τη μουσική ακρόαση. Στο σημείο αυτό γεφυρώνεται η συμβολική εμπειρία του πελάτη με το “εδώ και τώρα” της καθημερινής ζωής – τις ανησυχίες, τους στόχους, την ιστορία του. Προαιρετικά ολοκληρώνοντας, μπορεί ο θεραπευόμενος να αποτυπώσει, συνήθως σε μία ζωγραφιά (“mandala”) το απόσταγμα της εμπειρίας του ή μέρος αυτής.
Τα μουσικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο GIM προέρχονται κυρίως από την Δυτική κλασσική μουσική παράδοση. Πρόκειται για περισσότερα από 40 προηχογραφημένα, προσεκτικά στημένα και επιλεγμένα προγράμματα μουσικής, σχεδιασμένα  ώστε να παρέχουν δομή και στήριξη, να ενεργοποιούν εσωτερικές δημιουργικές διαδικασίες και να δημιουργούν χώρο κατάλληλο για την ανάδυση και έκφραση των αισθήσεων και συναισθημάτων.

Οι συμβολικές εικόνες που αναδύονται κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης ενσωματώνουν αυτοβιογραφικές, συναισθηματικές, αρχετυπικές και διαπροσωπικές διεργασίες του νου. Αναπαριστούν τόσο τα ψυχικά εμπόδια, όσο και τα ψυχικά αποθέματα δύναμης που διαθέτει το άτομο.

Μέσω αυτής της συμβολικής διττής διαδικασίας το GIM:

  • δημιουργεί μία γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο
  • ενεργοποιεί και αξιοποιεί τα εσωτερικά αποθέματα ψυχικής δύναμης του ατόμου με στόχο την ίαση και την προσωπική ανάπτυξη
  • ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνατότητες του ατόμου
  • παρέχει στήριξη κατά τη διάρκεια των δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων και συνθηκών ζωής
  • βοηθά στην αντιμετώπιση του άγχους και των φοβιών
  • ως δημιουργική, συμβολική, αυτόματη διαδικασία επιτρέπει σε ''δύσκολα'' συναισθήματα να αναδυθούν με τρόπο πιο άμεσο απ' ό,τι συμβαίνει με τις συνήθεις ψυχοθεραπείες λόγου.

Το GIM χρησιμοποιείται επιτυχώς κατ'εξοχήν σε θεραπείες εφήβων και ενηλίκων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο και έχει προσαρμοστεί ώστε να εφαρμόζεται σε μία ευρεία γκάμα ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών και πλαισίων όπως: αγχώδεις και ψυχοσωματικές διαταραχές, αγχώδεις μετατραυματικές διαταραχές, διαταραχές και διαχείριση τραύματος, παρηγορητική αγωγή και διαχείριση πένθους, ψυχο- ογκολογία, περιγενετική ψυχολογία, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και θεραπεία ζεύγους, ποιότητα ζωής, προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση, συνοχή ομάδας κλπ

Πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις θεραπευτών  GIM στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

European Guided Imagery & Music (GIM) Training Program (Bonny Method)

Sonora: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας