Το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ατόμου και Οικογένειας "Συνειδέναι" ξεκίνησε σαν μία πρωτοβουλία συνεργασίας τριών ψυχολόγων με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές εξειδικεύσεις αλλά κοινή νοοτροπία και δεοντολογία.
 
Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο ως όλον, τόσο ως ατομική -σωματική και ψυχική- οντότητα όσο και ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος - οικογενειακού, επαγγελματικού, κοινωνικού.
 
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα ψυχοθεραπευτικών και ψυχολογικών μεθόδων που μπορούμε να εφαρμόσουμε ανά περίσταση, καθώς για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει μία βέλτιστη προσέγγιση.
 
Κατ' αυτόν τον τρόπο, μέσω των διακριτών μας προσεγγίσεων, επιτυγχάνουμε:
  • προσωπική ανάπτυξη

  • κινητοποίηση

  • αναγνώριση αναγκών

  • ψυχική ενδυνάμωση

  • εξομάλυνση οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων

  • επίγνωση ατομικής ταυτότητας και ρόλων

Το Συνειδέναι αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης και διαλόγου επαγγελματιών ψυχικής υγείας από διαφορετικούς κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται σεμινάρια, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια.