Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική συνεδρία
Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε αδύναμοι μπροστά σε αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά και σε αυτά που νιώθουμε, σκεφτόμαστε. Δείχνουν να είναι τόσο μεγάλα και ισχυρά που φαίνεται να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Η ψυχολογική συνεδρία είναι το ταξίδι που θα μας οδηγήσει στο να γνωρίσουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, καθώς και να βρούμε τα δυνατά μας σημεία για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας με τις διαπροσωπικές σχέσεις, με την οικογένεια, τους συναδέλφους, ακόμη και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η ψυχολογική συνεδρία μπορεί να έχει τη μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.

Η συμβουλευτική έχει ως σκοπό τη στήριξη του ατόμου, καθώς και την διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων σε κάποια δυσκολία του. Η συμβουλευτική είναι βραχεία διαδικασία και μπορεί να αποτελείται από λίγες συνεδρίες.

Η ψυχοθεραπεία από την άλλη πλευρά είναι πιο μακρόχρονη διαδικασία και χρειάζεται περισσότερες συνεδρίες. Ενέχει τεχνικές και μεθόδους που βοηθούν το άτομο να διερευνήσει με ασφάλεια τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και τις πτυχές του εαυτού του. Φόβοι, ανησυχίες, λύπη, στεναχώρια είναι μερικά από τα «δύσκολα» συναισθήματα για τα οποία χρειάζεται να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον για να αναγνωριστούν και να εκφραστούν. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται  μέσα από την αποδοχή, την ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση και την προσοχή που δείχνει ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής στο άτομο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης βοηθά το άτομο να εκφράσει ακόμη και τις πιο δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τυχόν κριτική, τιμωρία ή ό,τι άλλο.

Μέσα από τη διαδικασία της αναγνώρισης και της έκφρασης έρχεται και η δυνατότητα της διαχείρισης των συναισθημάτων, των σκέψεων και των αναγκών. Το άτομο μαθαίνει πως να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής, διαπροσωπικές σχέσεις (επαγγελματικές, προσωπικές, οικογενειακές), διεκδικώντας αυτό που πραγματικά θέλει και έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει.