Το "Συνειδέναι" συμμετείχε στο 4ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 30/9-2/10/2016.  Οι ψυχολόγοι Παρασκευή Αθανασούλη και Μυρτώ Πανοπούλου παρουσίασαν το κλινικό φροντιστήριο "Μία βιωματική προσέγγιση στην επικοινωνία με τον ογκολογικό ασθενή".

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμετέχοντες για την συμβολή τους στην διεξαγωγή του κλινικού φροντιστηρίου.  Μέσω του διαλόγου και των ιδεών των συμμετεχοντων και των παρατηρήσεων που αποκομίζουμε σταδιακά χτιζουμε μια όλο και πιο στοχευμένη παρουσίαση που προσπαθεί να δώσει ιδέες και ερεθίσματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας που προκύπτουν στο απαιτητικό πλαίσιο των ογκολογικών νοσοκομείων.