Το Give Hope είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία συνεργαζεται με νοσοκομεία του ΕΣΥ και παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς με καρκίνο. Οι υπηρεσίες  παρέχονται δωρεάν στους ασθενείς σε συνεργασία και συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς των νοσοκομείων αυτών. Επιπλέον, στις δράσεις του Give Hope περιλαμβάνεται ομάδα στήριξης για φροντιστές ογκολογικών  ασθενών. Ως φορέας προσπαθεί να έχει μια ευρύτερη σκοπια και να ανταποκρίνεται σε γενικότερες κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιoύνται υπό την αιγίδα του Give Hope ομάδες γονέων.