Νευροψυχολογία

Η νευροψυχολογική εκτίμηση χρησιμοποιείται για την διάγνωση γνωστικών ελλειμμάτων που προκαλούνται από πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία. Επίσης, η νευροψυχολογική εκτίμηση παρέχει πληροφορίες για την φύση του γνωστικού ελλείμματος και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην καθημερινή ζωή του ατόμου, αλλά και των γνωστικών δυνατοτήτων του ατόμου. Τέλος, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη κάποιας νόσου (π.χ. άνοια) στο χρόνο ή και σχετικά με την αποτελεσματικότητα κάποιου προγράμματος αποκατάστασης.

Μουσικοθεραπεία GIM (Bonny Method of Guided Imagery and Music)

H μουσικοθεραπεία GIM (Bonny Method of Guided Imagery & Music) είναι μία μέθοδος που άπτεται της Ψυχολογίας του Βάθους και της Ανθρωπιστικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Aναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 στο Maryland Psychiatric Hospital (USA) από την μουσικό και μουσικοθεραπεύτρια Dr. Helen L. Bonny. Έκτοτε έχει εξελιχθεί στην πιο διαδεδομένη μορφή δεκτικής μουσικοθεραπείας και έχει διευρυνθεί ώστε να εφαρμόζεται με επιτυχία σε πλήθος κλινικών πλαισίων.
H μουσική ενσωματώνεται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και δρα ως καταλύτης και “περιέκτης” των εσωτερικών διαδικασιών που αναδύονται στον πελάτη κατά την ακρόαση: εικόνων, αισθήσεων, σκέψεων, αναμνήσεων, συν-αισθημάτων. Ο θεραπευτής συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία υποστηρικτικά, διευκολύνοντας τον πελάτη να διερευνήσει περαιτέρω οποιαδήποτε εμπειρία ή κατάσταση βιώνει κατά τη διάρκεια της ακρόασης.