Σκοπός του Kέντρου είναι η εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και η ψυχοθεραπευτική πρακτική στον ευρύτερο πληθυσμό με ιδιαίτερη εστίαση στις εφαρμογές της Δικαστικής Ψυχοθεραπείας σε άτομα που είτε έχουν εγκληματίσει είτε  που έχουν υποστεί τις συνέπειες οποιουδήποτε τύπου εγκλήματος.
Tο Περί Ψυχής προσφέρει τις εξής εκπαιδεύσεις και σεμινάρια:

  • 4ετή  Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία
  • 1ετή Μετεκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική
  • 3ετή Μετεκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική
  • 1ετή Μετεκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία
  • Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ψυχοπαθολογίας
  • Μεμονωμένα σεμινάρια ψυχοπαθολογίας & εγκληματολογίας

Το Give Hope είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία συνεργαζεται με νοσοκομεία του ΕΣΥ και παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς με καρκίνο. Οι υπηρεσίες  παρέχονται δωρεάν στους ασθενείς σε συνεργασία και συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς των νοσοκομείων αυτών. Επιπλέον, στις δράσεις του Give Hope περιλαμβάνεται ομάδα στήριξης για φροντιστές ογκολογικών  ασθενών. Ως φορέας προσπαθεί να έχει μια ευρύτερη σκοπια και να ανταποκρίνεται σε γενικότερες κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιoύνται υπό την αιγίδα του Give Hope ομάδες γονέων.

Sonora είναι αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία η οποία αποτελείται από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων και αποσκοπεί σε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μουσικοθεραπείας μέσω θεραπευτικού, ερευνητικού κι εκπαιδευτικού έργου, χτίζοντας μία ισχυρή και αξιόπιστη ταυτότητα στον Ελληνικό αλλά και διεθνή χώρο. H αποστολή της Sonora περιλαμβάνει:

  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μουσικοθεραπείας από έμπειρους συνεργάτες σε όλους τους τομείς της σωματικής και ψυχικής υγείας, ή της εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρέχει υπηρεσίες και θεραπευτικά προγράμματα σε ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Προώθηση της επιστημονικότητας της μουσικοθεραπείας μέσω κλινικού κι ερευνητικού έργου, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και διεπιστημονικών εφαρμογών στην ιατρική, τις νευροεπιστήμες, και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
  • Επιμόρφωση και κατάρτιση στη μουσικοθεραπεία μέσω παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκπαίδευσης.
  • Εκπροσώπηση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που ειδικεύονται στην μουσικοθεραπεία "Guided Imagery & Music" (GIM) σε Ελλάδα και Κύπρο.