Η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών παραγόντων και μοτίβων στην αύξηση των διαγνώσεων της διπολικής διαταραχής

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με διπολική διαταραχή. Η πλέον ευλογοφανής υπόθεση θα μπορούσε να είναι ότι έχουν γίνει αλλαγές στα κριτήρια συμφωνά με τα οποία κάποιος λαμβάνει μια τέτοια διάγνωση. Καθώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, μια άλλη υπόθεση είναι ότι οι κοινωνικές νόρμες τα τελευταία είκοσι χρόνια ωθούν στην δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος  που σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα της έξαρση της διάγνωσης που με αυτό τον τρόπο, εκτός από τον ατομικό της χαρακτήρα αποκτά και μια διάσταση κοινωνικού φαινομένου.
Στόχος αυτού του βιωματικού εργαστηρίου είναι η μελέτη του φαινομένου από την σκοπιά της συστημικής θεωρίας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/11/2014
Ώρες: 11.00 – 15.00
Χώρος διεξαγωγής: Ήλιδος 5, Αμπελόκηποι


Κόστος Συμμετοχής:
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας: 30 ευρώ, Φοιτήτες: 20 ευρώ
Εισηγήτριες:
Πανοπούλου Μυρτώ
Αθανασούλη Παρασκευή
Μαριλένα Σμυρνιώτη

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6998725493, 2155406988